Který akustický materiál je nejlepší

Nejčastější otázkou, s kterou se setkávám u svých zákazníků a nebo slyším při odborných
diskusích či výstavách, je: „Který akustický materiál je nejlepší?“ Dost možná to je otázka,
která zajímá i Vás, a tak se na ni pokusím v krátkosti odpovědět. V této věci bych jednotlivé
diskutující rozdělil do dvou skupin. Zástupci první skupiny tvrdí, že je to samozřejmě
materiál XY s třídou absorpce A. Zástupci druhé skupiny zase říkají, že na tuto otázku
neexistuje jednoznačná odpověď. Já patřím spíše k té druhé skupině.
Na českém trhu se nabízí hned několik velmi zajímavých druhů akustických materiálů
s různými formáty, povrchy a dekory, které jsou určeny pro různé prostory a různé využití.
Výběr materiálů k té či oné aplikaci se řídí mnoha aspekty. Rozhodující roli zde ale hraje
především zákazník a jeho výběr. Jeden zákazník preferuje látku, druhému se líbí dřevo,
třetímu imponuje kov, čtvrtý dává přednost klasické omítce. Každý zákazník má své
individuální představy, které je nutné v akustickém návrhu respektovat.
Všechny akustické materiály dopadající zvuk pohlcují nebo odrážejí. Pohltivé materiály na
bázi textilu, molitanu nebo skelného vlákna dopadající zvukovou energii pohlcují a přeměňují
na teplo. K pohlcení zvuku o vysokých frekvencích obvykle stačí materiály o tloušťce 20 mm,
ale k pohlcení zvuku o nízkých frekvencích již potřebujeme materiály o tloušťce 100 mm i
více. Odrazivé materiály na bázi betonu, skla a kovu dopadající zvukovou energii odrážejí
zpět do prostoru a tloušťka materiálu zde již nehraje žádnou roli.
Akustický návrh interiéru bývá velmi často originál. Záleží na rozměrech a objemu prostoru,
na využití prostoru, na tom, zda se jedná o hudbu nebo řeč. Úkolem akustika je vybrat plochu,
tloušťku a pohltivost či odrazivost materiálu, místo instalace a způsob montáže. Výběr se řídí
i podle toho, zda jde o kancelář, učebnu, hudební sál nebo divadlo. Akustik může použít jen
jeden druh materiálu a nebo kombinovat i více druhů materiálů dohromady, protože každý
kvalitní akustický materiál má svůj nezaměnitelný charakter a vzhled.

Ing. František Tuček
TINAC

15.8.2012