Proč by i architekti měli používat uši

I na začátku 3. tisíciletí je akustika systematicky opomíjeným oborem. Důvodů k této
nelichotivé bilanci je několik. Velkou měrou je to ovlivněno způsobem výuky na středních a
vysokých školách, nevyhovující informovaností firem, státní správy i veřejnosti a také velmi
nízkou poptávkou po kvalitních projektech. Nicméně se ukazuje, že to není jen problém v
České republice, ale i problém v mnoha jiných zemích, což ukazuje i prezentace Juliana
Treasura s aktuálním názvem “Why architects need to use their ears”.

Osobně bývám vůči podobným prezentacím již skeptický, ale moje zvědavost přeci jen
zvítězila. Prezentaci jsem nakonec shlédl celou a vůbec toho nelituji. V tomto případě nejde
ani tak o nějaký laciný alarmismus, módní výkřik a nebo marketingový tah před uvedením
výrobku na trh. Je to tvrdá realita, nad kterou bychom se měli velmi rychle zamyslet. Julian
Treasure nám na běžných příkladech ze života ukazuje každodenní realitu. Toto vystoupení
musí zaujmout každého, komu není prostředí, ve kterém žije, lhostejné.

Když jsem před 15 lety začal v akustice podnikat, tak jsem věřil tomu, že se akustika stane
vyhledávanou komoditou prakticky ve všech oblastech našeho života. Do určité míry se naše
vize plní, ale tempo změn by mohlo být rychlejší. V podstatě je to otázka našich priorit, ale
máme tyto priority nastaveny správně? Proč tedy neřešíme špatnou akustiku ve městech a
obcích, ve veřejných budovách, v obchodních a multifunkčních centrech? Proč tolerujeme
špatnou akustiku v bytech, školách, nemocnicích a na pracovištích?

Dobrá akustika je dostupná pro všechny. K dispozici je celá řada kvalitních materiálů a řešení,
určených pro různé typy učeben a přednáškové sály, pro operační sály, vyšetřovny a pokoje
pacientů, pro jednací místnosti a kanceláře, pro tělocvičny, plavecké bazény a sportovní haly,
pro letiště a nádraží, pro restaurace, kavárny a samozřejmě i byty. S Juliánem Treasurem ve
většině argumentů souhlasím, ale v jedné věci bych mu oponoval, návrháři se zaměřením na
zvuk – akustici tu jsou, a jsou připraveni tyto úkoly řešit!

Ing. František Tuček
TINAC

Tip:
Sledujte originální prezentaci a nebo si můžete nastavit české titulky (ovládací lišta vpravo). V překladu ale
doporučuji používat místo výrazu doba ozvěny přesnější výraz doba dozvuku.

1.11.2012