O krok napřed a nebo o krok zpátky

Velká část zakázek se v posledních několika letech realizuje tak, že se nejdříve zadá projekt,
vypracuje dokumentace a postaví stavba. Když taková stavba projde zkušebním provozem a
kolaudací, je to výborné, a když ne, začíná se hledat akustik. Je to ten nejhorší možný scénář,
který může nastat, a řeknu proč. Když se udělá chyba v projektu a odstraní se v projektu, stojí
její oprava několik tisíc korun, ale když se udělá chyba v projektu a odstraní se až při provozu
stavby, stojí její oprava statisíce až miliony korun, záleží na velikosti stavby.

Bohužel, v některých případech už chyby neodstraníte vůbec, můžete jen snížit jejich dopad.
Hodnota a využitelnost takové stavby v čase velmi rychle klesá. V bytových domech zejí byty
prázdnotou. Do restaurací a kaváren přestanou chodit hosté a v průmyslových halách musíte
řešit problémy s omezováním výroby, protože jste nesplnili hygienické limity. Když zvolíte
jinou barvu omítky, jiná okna nebo jiný povrch podlahy, můžete to po určité době změnit,
ale když zvolíte špatné řešení stavby, ztrácí taková investice smysl.

Dobrá akustika znamená i výrazně vyšší kvalitu stavby, protože lidé se v ní budou cítit lépe.
V bytových domech rychle obsadíte všechny byty a vyberete vyšší nájemné. V restauracích a
kavárnách zavedete rezervaci míst a budete inkasovat vyšší tržby. V průmyslových halách
můžete vyrábět 24 hodin denně a máte optimální výrobní kapacitu i zisk. Dobrá akustika je
dobrá investice i dobrá reklama, která se vám určitě vyplatí. A přitom stačí tak málo, stačí,
abyste vy, váš projektant nebo váš architekt spolupracovali s akustikem.

V rámci projektu je nutné definovat hlučnou a klidnou zónu stavby, provést optimalizaci
umístění technologií a vybrat funkční materiály. Při finálním výběru materiálů používejte
podrobné parametry v oktávách protože, jednočíselné parametry poskytují jen orientační
informace.Výrazně vyšší kvalitu stavby lze dosáhnout jen tehdy, když akustiku zařadíte o
krok napřed, a nikoli o krok zpátky. Jinými slovy, že akustiku budete řešit již v konceptu
stavby, a nikoli až když na vás tlačí banka, stavební úřad a nebo hygiena.

Ing. František Tuček
TINAC

22.11.2012