Nejnižší, a nebo nejlepší cena

Na ekonomické situaci záleží vždy, nejvíce však v době, kdy se již několik let po sobě
nacházíme v hlubokém útlumu. Cena zboží nás provází doslova na každém kroku a je jedno,
zda se jedná o rodinný rozpočet, soukromé podnikání a nebo veřejný sektor. V této situaci již
není čas na experimenty, v této situaci je nejlepší používat vyzkoušená a transparentní řešení a
postupovat podle klíče: 1. Kvalita, 2. Životnost, 3. Cena. Jakákoli jiná cesta nepřinese nic
jiného, než pravý opak toho, co nám její autoři slibovali na začátku.

Jednou takovou slepou uličkou, ve které se nyní nacházíme, je i kritérium nejnižší ceny,
které mělo přinést zjednodušení a zlevnění veřejných zakázek. Její autoři zřejmě zapomněli
na to, že cena jakéhokoli projektu se tvoří již při zadání. Neumím si totiž představit, že by
akustik namísto požadované jazykové učebny navrhnul koncertní sál a nebo, že by namísto
standardního materiálu použil luxusní provedení. Doporučené akustické normy totiž velice
přesně definují všechny požadavky na rozsah i kvalitu daného řešení.

Když se pak dokončí projekt a předá výkresová dokumentace, vypíše se výběrové řízení.
Za vítěznou se označí nabídka s nejnižší pořizovací cenou. Je to sice jednoduché, ale špatné
řešení. Problém tkví v tom, že se konkrétní specifikace materiálu musí v rámci výběrového
řízení přepsat do obecných pojmů. A tak se stává, že se namísto předepsaného materiálu A
použije levný materiál B, který má i jiné vlastnosti a kvalitu. Jinak řečeno, od kvalitního
projektu A se díky tomuto postupu dostáváme k nekvalitní realizaci B.

Kritérium nejnižší ceny je možné použít jen tam, kde existuje více alternativ. To však ale
není případ akustických materiálů. V akustice prakticky neexistují dva materiály, které by
bylo možné zaměnit bez toho, že by se změnila i celková akustika prostoru. Je to úplně stejné,
jako bychom do komorního orchestru zakoupili místo dražší basy a violoncella jen levnější
housle a tvrdili, že se tím zvuk orchestru nezmění. Je dobré vědět, že pokud požadujete
kvalitní akustiku, měli byste použít i předepsanou specifikaci materiálů.

Ing. František Tuček
TINAC

5.1.2013