Jak vybrat dodavatele akustických materiálů

Akustické úpravy interiéru jsou stále žádanějším zbožím, a tak není divu, že se o montáž
akustických materiálů uchází stále větší počet firem. Přispívá k tomu i současná situace ve
stavebnictví, čím je méně staveb, tím více se hledají nové příležitosti k uplatnění. Je zcela
běžné, že celá řada firem nemá s akustikou žádné zkušenosti. Prostě se tváří, že instalace
akustických obkladů není nic jiného, než instalace sádrokartonu. Situace je nepřehledná,
všichni dělají všechno a kvalita práce je až na posledním místě.

Tím pomyslným klíčem k úspěchu je rozlišovat dva pojmy – stavba a akustika. Zatímco
stavba je o tom, jak postavit místnost, tak akustika je o tom, jak se v té místnosti bude šířit
zvuk, a nebo ještě lépe, jestli se v té místnosti budete cítit dobře či nikoli. Nejde jen o to, jak
udělat svislé a vodorovné konstrukce, ale především o to, jak definovat pohltivé a odrazivé
plochy a kam umístit materiály, které budou pohlcovat nízké, střední a vysoké frekvence.
A pokud bude někdo tvrdit pravý opak, tak vůbec neví, co říká.

Promyslete si, co je pro vás důležité a co nikoliv, jaké zvolíte akustické úpravy a jaký bude
materiál.Vyberte si firmu, která má svého akustika a nebo s akustikem spolupracuje. Mějte na
paměti, že všechny akustické úpravy mají čistě individuální charakter, a proto je nezbytně
nutné, aby i váš dodavatel měl zcela jasnou představu o tom, co bude dělat. Zaměřte se na to,
abyste získali potřebné informace o rozsahu investice a ceně. Požadujte záruku kvality
v celém rozsahu základních kmitočtů od 100 Hz do 4000 Hz.

Korektního dodavatele poznáte podle toho, že vám nabídne veškerý zákaznický servis od
vypracování akustického projektu, přes nákup, dodávku a montáž materiálu, až po závěrečné
měření doby dozvuku. Při výběru dodavatele vám hodně napoví i webové stránky té které
firmy. Zaměřte se na rozsah služeb, nabídku materiálů a reference. Mnohem lepší volbou je
firma, která se na akustiku specializuje už řadu let a má mnoho referenčních zakázek, než
firma, která se akustikou začala zabývat teprve před měsícem.

Ing. František Tuček
TINAC

23.2.2013