Co je to hluk

Snad i proto, že akustika je jedním z nejstarších fyzikálních oborů na světě, první zmínky o
akustice se objevují v souvislosti se zkoumáním řeckého filosofa a vědce Pythagora ze Sámu
z období let asi 570 – 500 př. n. l., je pro mnoho lidí obtížné se v tomto rozsáhlém oboru
orientovat. Velká část lidí se domnívá, že akustika se zabývá jen zvukem a za zvuk považuje
řeč, zpěv a hudbu. Většinu z nich pak překvapí, že akustika se dlouhodobě zabývá i hlukem,
ale hlavně, že hluk není v podstatě nic jiného, než jen určitá specifická forma zvuku.

Definice hluku říká, že hluk je jakýkoli zvuk, který nás ruší a obtěžuje a nebo má škodlivý
účinek na naše zdraví. Hodnotitelem toho, co je hluk, je sám člověk a jeho fyziologická
reakce na určitý podnět. Z hlediska účinků není ani rozhodující, zda se jedná o zvuk povahy
hudební nebo nehudební, ale o to, jak určitý zvuk daný člověk vnímá. Jinými slovy, zda
k danému podnětu zaujme tolerantní nebo kritický postoj. Známé jsou příklady z oblasti
hudby, kdy jeden člověk je z určité hudby nadšený a druhý ji odmítá poslouchat.

Hudební zvuky, které mají pravidelný periodický průběh, označujeme jako tóny. Nehudební
zvuky, u kterých se současně vyskytuje jak periodická, tak neperiodická složka, označujeme
jako hluk. Typickými příklady hluku jsou různé údery, rachot, skřípot, syčení, pískot apod.
S vysokou mírou pravděpodobnosti můžeme říci, že za hluk budeme častěji považovat zvuk
intenzivní, přerušovaný, s tónovými složkami, rázy a impulsy než hluk tichý a ustálený, ale
jak již bylo řečeno, nejvíce záleží na individuální dispozici každého jednotlivce.

Akustika se tedy zabývá i měřením, výpočty a hodnocením hluku. Škodlivé účinky hluku na
naše zdraví posuzují odborní lékaři a hygienici. Škodlivý účinek hluku má mnoho forem.
Může to být podrážděnost, nepříjemné pocity, bolesti hlavy, zvýšená únava, nespavost a nebo
závažné příznaky typu zvýšení krevního tlaku a srdeční tepové frekvence. Při dlouhodobé
expozici nám hrozí zvýšené riziko infarktu myokardu či nevratná ztráta sluchu. Hluk je nutné
sledovat a monitorovat, lepší je informovanost a prevence než řešení následků.

Ing. František Tuček
TINAC

5.8.2013