Školy potřebují akustiku

Když se řekne škola, tak se mnohým z nás vybaví vzpomínky a nebo postava učitele Igora
Hnízda v podání Jana Třísky ze známého českého filmu Jana Svěráka Obecná škola. V tomto
příběhu, který se odehrává krátce po válce v jedné ze škol na předměstí Prahy, vystupuje
svérázný učitel, který chodí ve vojenské uniformě, za opaskem má opravdovou pistoli a
v ruce drží velmi svižnou rákosku … Není tedy divu, že v chlapecké třídě velice rychle
zavládne tuhý režim vyžadující přísné dodržování disciplíny a kázně.

Doba, kdy výuka probíhala tak, že ve třídě mluvil jen učitel a nebo jeden vyvolaný žák, je
nenávratně pryč. Nové postupy přináší do výuky i formy multimediální prezentace, dialogu
mezi učitelem a žáky a zejména práci ve skupinách, které čítají 3-5 osob. Je dobře, že způsob
výuky se mění k lepšímu, ale nemělo by se zapomínat ani na to, že prostor ve kterém výuka
probíhá je ve většině případů stejný. Jsou to jedny a ty samé třídy, ve kterých najdeme jen
omítku na stěnách a stropu, linoleum na podlaze a dřevěný nábytek.

Takový prostor je pro nové formy výuky naprosto nevhodný. Pokud mluví jen učitel a nebo
jeden vyvolaný žák, tak je všechno v pořádku. Ale pokud mluví více osob dohromady, začíná
být problém. V takovém prostředí narůstá hladina hluku pozadí, která nutí všechny diskutující
zvyšovat hlas. Akustický signál se opakovaně odráží od stěn, podlahy i stropu, a tím dochází
k promíchávání přímého a odraženého zvuku. Vzniká difuzní akustické pole, které vede ke
zkreslování informací, což klade vysoké nároky na pozornost učitelů i dětí.

Učitelé i děti si stěžují na zvýšenou únavu, někdy i na bolesti hlavy a rodiče na horší prospěch
svých potomků. A přitom to není nutné. Stačí abychom alespoň v jedné třídě na každé škole
vytvořili vhodné podmínky pro nové formy práce. Akusticky upravená učebna běžné velikosti
má mít dobu dozvuku 0,70 s, ale většina tříd na našich školách má dobu dozvuku 3-5 krát
delší! Měli bychom se nad tímto stavem zamyslet a měli bychom ho začít řešit. Jinak můžeme
tvořit stále lepší učební programy, ale budeme mít stále stejné výsledky práce.

Ing. František Tuček
TINAC

5.9.2013