Když dvakrát padesát je padesát šest a polovina ze sta je devadesát čtyři

V příspěvku „Proč se používá decibel a ne Pascal“ jsme došli k závěru, že pokaždé, když se
akustický tlak v Pascalech zvýší na desetinásobek původní hodnoty, se hladina akustického
tlaku zvýší o 20 dB. Stejně tak můžeme říci, že pokaždé, když se akustický tlak v Pascalech
sníží na desetinu původní hodnoty, se hladina akustického tlaku sníží o 20 dB. Pro akustika je
to běžná praxe, ale pro velkou část populace to může být komplikace v chápání akustické
reality. Pojďme si ukázat, jak vypadají stejné výsledky v Pascalech a decibelech.

V prvním příkladu porovnáme tři úrovně intenzity lidského hlasu. Hladina akustického tlaku
lidského hlasu dosahuje při velmi tichém hovoru 20 – 30 dB, při běžném hovoru 50 – 60 dB a
při křiku 80 – 90 dB. Tyto hodnoty odpovídají akustickému tlaku 0,0002 – 0,00063 Pa při
velmi tichém hovoru, 0,0063 – 0,02 Pa při běžném hovoru a 0,20 – 0,63 Pa při křiku. Je
zřejmé, že akustický tlak v Pascalech je při běžném hovoru 31,6krát silnější než při velmi
tichém hovoru a při křiku dokonce 1000krát silnější než při velmi tichém hovoru.

Ve druhém příkladu vypočítáme, jak se změní hladina akustického tlaku, když určitý zdroj
zvuku zesílíme na dvojnásobek původní hodnoty a nebo zeslabíme na polovinu původní
hodnoty. Výsledek možná některé čtenáře překvapí. Když zdroj zvuku s akustickým tlakem
0,0063 Pa zesílíme na 0,0126 Pa, zvýší se hladina akustického tlaku z původní hodnoty 50 dB
na hodnotu 56 dB a když zdroj zvuku s akustickým tlakem 2,00 Pa zeslabíme na 1,00 Pa,
sníží se hladina akustického tlaku z původní hodnoty 100 dB na hodnotu 94 dB.

Na základě výsledků druhého příkladu je zřejmé, že pokaždé, když se akustický tlak v
Pascalech zvýší na dvojnásobek původní hodnoty, se hladina akustického tlaku zvýší o 6 dB a
stejně tak bude platit, že pokaždé, když se akustický tlak v Pascalech sníží na polovinu
původní hodnoty, se hladina akustického tlaku sníží o 6 dB. Doporučuji, aby si každý čtenář
příklady s dvojnásobkem a desetinásobkem akustického tlaku, respektive s polovinou a nebo
desetinou akustického tlaku, zapamatoval, protože se mu budou v životě hodit.

Ing. František Tuček
TINAC

22.11.2013