Akustický smog

S nástupem zimního období se již řadu let po sobě opakuje stejná situace. V televizi,
v rozhlase a v novinách se na celostátní, regionální i místní úrovni objevují hlavní zprávy:
Nevětrejte! Ohrožuje vás smog. A pak již následuje popis situace na Ostravsku, Plzeňsku,
Liberecku, v Praze, v Brně atd. a také doporučení, co mají v takové situaci dělat rodiče s
dětmi, nemocní, astmatici a senioři. Většina doporučení říká: Nechoďte ven, vyvarujte se
zvýšené fyzické námahy, odpočívejte a hlavně zavřete okna a nevětrejte.

Zatímco před 20 lety se na smogové situaci podílely hlavně velké energetické a průmyslové
zdroje znečištění, tak dnes ji až na jednotlivé výjimky vytvářejí malé zdroje znečištění, které
se vyskytují prakticky v každé hustě obydlené lokalitě. S ohledem na ceny elektřiny a plynu
se lidé vracejí ke spalování fosilních paliv a vzhledem k cenám nových automobilů se z Česka
stala velmoc s trhem ojetin. A tak se na exponovaných místech noříme do kouře, který
vychází z komínů domů a výfuků automobilů se spalovacími motory.

Automobilová doprava však neznečišťuje jen ovzduší, automobilová doprava nás ohrožuje i
hlukem. Na rozdíl od znečištění ovzduší, které se nejvíce projevuje v inverzním počasí, nás
hluk ohrožuje trvale po celý rok, bez rozdílu, zda je zataženo či slunečné počasí. A nadměrný
hluk zanechává minimálně stejné škody na našem zdraví jako výfukové plyny v ovzduší.
Nadměrný hluk vzniká v důsledku špatného technického stavu automobilů, neodborných
zásahů a oprav a také ztráty trakce při používání opotřebených pneumatik.

Situace se nezlepšuje, situace se naopak zhoršuje. Je nutné otevřít věcnou diskusi o tom, jak
tento problém řešit. Je třeba, aby se i naše média a novináři začali problematikou nadměrného
hluku z automobilové dopravy zabývat. A pokud to situace vyžaduje, aby se objevily i hlavní
zprávy: Nevycházejte! Ohrožuje vás hluk. Potřebujeme připravit projekty na otočení
nežádoucího trendu. Čím dříve se začneme otázkou nadměrného hluku z automobilové
dopravy zabývat, tím dříve nalezneme jednodušší a také levnější řešení.

Ing. František Tuček
TINAC

5.1.2014