Když se hluk sníží o 80 %

Nedávno jsme řešili docela zajímavý případ. Provozovatel malého výrobního areálu
požadoval snížit hluk tak, aby splnil hygienický limit hluku na hranici pozemku s obytnou
zástavbou. Hygienický limit hluku byl 50 dB v denní době a 40 dB v noční době. K realizaci
chtěl použít deskový materiál na bázi sádrokartonu, u kterého dodavatel uváděl, že snižuje
hluk o 80 %. Hluk uvnitř výrobní haly byl 100 dB, a tak se domníval, že po realizaci
protihlukových úprav dojde ke snížení hluku na hranici pozemku na 20 dB.

Decibel je fyzikálně bezrozměrná jednotka, která je v akustice definována jako
dvacetinásobek dekadického logaritmu podílu měřené hodnoty akustického tlaku v Pascalech
k prahové hodnotě akustického tlaku v Pascalech. Zavedení jednotky velice úzce souvisí
s našimi poznatky o fyziologii lidského sluchu. Weberův – Fechnerův zákon říká, že lidské
ucho vnímá podněty logaritmicky, což znamená, že velké změny intenzity zvuku (okolní
podněty) způsobí jen malé změny vnímané hlasitosti (naše počitky).

Pokud tedy existuje celá řada důvodů, proč se hodnota akustického tlaku uvádí v decibelech,
tak by se i snížení hluku mělo uvádět v decibelech. Uvádět snížení hluku v procentech je zcela
mimo fyzikální realitu tohoto světa. Řekněme, že autor nabídky není akustik (což je dnes
velice častý případ), a že chtěl jen prodat svoje zboží nebo služby (což vás nemusí zajímat) a
podívejme se na to, co snížení hluku o 80 % znamená v praxi. Jen pro úplnost uvedu, že
hodnota hluku 100 dB odpovídá hodnotě akustického tlaku 2,00 Pa.

Procento jako lineární jednotku můžeme aplikovat pouze na hodnotu akustického tlaku
v Pascalech. Pokud snížíme hodnotu akustického tlaku 2,00 Pa o 80 %, tak získáme hodnotu
akustického tlaku 0,40 Pa. Když obě hodnoty akustického tlaku převedeme opět na decibely,
tak mluvíme o snížení hluku z hodnoty 100 dB na hodnotu 86 dB. Je evidentní, že po použití
deskového materiálu na bázi sádrokartonu se hluk na hranici pozemku sníží jen o 14 dB, což
je v porovnání s požadavky provozovatele opravdu velice malé zlepšení.

Ing. František Tuček
TINAC

5.3.2014