Protihlukové kryty třetí generace

Také patříte mezi firmy, které řeší problémy s nadměrným hlukem? Potřebujete snížit hluk
určité technologie a nebo provozujete pracoviště s rizikem hluku? Narážíte na časové limity a
přitom musíte dodržovat bezpečnostní přestávky v práci? Přemýšlíte nad tím, jak zlepšit
pracovní prostředí, zvýšit výrobní kapacitu a nebo snížit výrobní náklady na zaměstnance?
Nabízíme vám jednoduché, funkční a také ekonomické řešení – protihlukové kryty s
volitelným útlumem v rozsahu 20 – 40 dB.

Protihlukové kryty vyrábíme na základě vašich požadavků na klíč. Řešení vychází z ověřené
koncepce protihlukových krytů TINAC druhé generace. Protihlukové kryty se upravují pro
potřeby určitého zařízení, a proto je lze začlenit i do většiny výrobních linek. Protihlukové
kryty mohou být fixní i mobilní, otevřené i uzavřené, s chlazením, s odsáváním atd. Hlavní
předností je okamžitý přístup k technologiím a nebo na pracoviště. Můžete si vybrat buď
standardní řešení a nebo si objednat speciální provedení.

Naše výrobky mají odolnou konstrukci, funkční provedení, kvalitní dílenské zpracování a
moderní design. Akustická účinnost se volí v závislosti na požadavcích investora v rozsahu
20 – 40 dB. Snížení hladiny akustického tlaku o 20 dB reprezentuje snížení akustického tlaku
v Pa na jednu desetinu původní hodnoty a snížení hladiny akustického tlaku o 40 dB
reprezentuje snížení akustického tlaku v Pa na jednu setinu původní hodnoty. Tento rozsah
útlumu hluku je plně dostačující pro většinu aplikací.

Protihlukové kryty TINAC používá řada firem. K posledním aplikacím patří i dodávka a
montáž 10 protihlukových krytů pro firmu DENSO AIR SYSTEMS CZECH Liberec.
Požadavky – mobilní kryt, malé rozměry, odolnost do 200 °C, odsávání, vkládání a odebírání
výrobků každé 3 minuty. Hladina akustického tlaku v místě obsluhy před zakrytováním
dosahovala 98 dBA a po zakrytování se snížila na 78 dBA. Takovýto hluk již nepředstavuje
žádný problém nebo riziko poškození zdraví.

Ing. František Tuček
TINAC

5.02.2015