Měření

Provádíme celou řadu akustických měření, která vyhovují požadavkům legislativy a
technických norem. Všechna měření slouží k získávání vstupních informací pro další
akustické zpracování a nebo k ověření projektovaných parametrů. Disponujeme měřicím
vybavením, snímači a příslušenstvím od předních světových výrobců.

K měření zvuku, který se přenáší vzduchem, používáme 1/2″ a 1/4″ kondenzátorové
mikrofony. V exteriéru se jedná o mikrofony určené pro volné akustické pole a v interiéru
zase o mikrofony určené pro difuzní akustické pole. K měření zvuku, který se přenáší
stavebními konstrukcemi, používáme piezoelektrické akcelerometry.

Zvuk je v principu mechanické vlnění, které lze popsat ve frekvenční i časové oblasti. Měření
provádíme v 1/1 oktávách a 1/3 oktávách, ve speciálních případech i v 1/6, 1/12 a nebo v 1/24
oktávách. Nejčastěji měříme ekvivalentní a maximální hladinu zvuku, procentní hladiny
zvuku, akustický výkon, dobu dozvuku, pohltivost a odrazivost.

Zvuk může mít mnoho forem a podob. Může to být přirozený zvuk, s kterým se setkáváme
v přírodě, může to být mluvené slovo, zpěv a hudba, ale může to být také hluk. Pro pochopení
rozdílu mezi zvukem a hlukem je třeba říci, že hluk je jen určitá specifická forma zvuku.
Rozhodující je přesnost měření a správná interpretace výsledků.