Reference

Za 15 let činnosti jsme s našimi zákazníky připravili a zrealizovali již více jak 700
akustických studií a projektů, s kterými se můžete setkat na mnoha místech v České republice,
ale i v zahraničí. Akustika přináší řadu zajímavých řešení, ale hlavně lepší podmínky pro vaše
podnikání i život. Seznamte se prosím s našimi referenčními projekty.

Naše první kontakty s akustikou začínají v roce 1986. V této době zakladatel firmy Ing.
František Tuček dokončuje studium na ČVUT v Praze, kde pod vedením Doc. Ing. Věry
Chalupové, CSc. obhajuje diplomovou práci na téma Aplikace metod měření akustické
intenzity. Akustika ho při tom zaujala natolik, že se jí věnuje stále.

Další důležitý okamžik nastává v roce 1993, kdy na tehdejší OHS v Liberci hledají odborníka
pro práci v novém oddělení fyzikálních faktorů. Během následujících pěti let si toto oddělení
získalo uznání a respekt u svých kolegů, mimo jiné i tím, že připravilo a zpracovalo velmi
kvalitní barevnou hlukovou mapu automobilové dopravy města Děčín.

K rozhodujícímu kroku dochází v roce 1998, kdy Ing. František Tuček odchází ze státní
správy a zakládá firmu TINAC. Firma TINAC na začátku nabízí měření hluku a akustické
studie. Postupem doby se její činnost rozšiřuje i do dalších oblastí akustiky. Následuje výroba
a montáž protihlukových clon a krytů a akustické úpravy interiérů.
Projekty v zahraničí:

Referenční projekty v zahraničí jsou uvedeny podle místa realizace:
· Jižní Korea
· Spolková republika Německo
· Rakousko
· Portugalsko
· Ukrajina

Projekty v České republice:
Referenční projekty v České republice jsou uvedeny podle kategorií:
· Firmy
· Investoři
· Města a obce

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci.