Byty a domy

Nejlepší pozemky pro bytovou výstavbu se nachází v tichých a klidných lokalitách bez
výrobních areálů, obchodních center a hlavních dopravních tahů. Vyšší kvalitu bydlení lépe
zajistí malé stavby rozptýlené v okolní zeleni, než velké stavby v jedné řadě podél příjezdové
komunikace. Při výběru pozemku se zaměřte i na nejbližší okolí.

K akustické pohodě přispívá promyšlená vnější i vnitřní dispozice stavby. Obvodové dělicí
konstrukce a střecha musí chránit proti komunálnímu hluku, který přichází z venku. Vnitřní
dělicí konstrukce zase musí chránit proti hluku, který vzniká uvnitř domu, bez ohledu na to,
zda se jedná o činnost lidí a nebo o audio a video techniku.

Dům by měl být navržen tak, aby všem obyvatelům zajistil i odpovídající míru soukromí a
osobní svobody, a proto je nezbytně nutné vymezit a akusticky oddělit tichou a hlučnou zónu
domu. Do hlučné zóny začleníme garáže, vchody, sociální zařízení a kuchyně. Do tiché zóny
umístíme pracovny, obývací pokoje, dětské pokoje a ložnice.

Moderní domy jsou vybaveny celou řadou technologií, které mohou být i zdrojem hluku.
Technické vybavení, jako je vodní a tepelné čerpadlo, centrální vysavač, vzduchotechnika a
klimatizace, je nutné řešit již v rámci projektu stavby tak, aby nerušilo nejen obyvatele domu,
ale i sousedy. Investice do kvalitní akustiky se určitě vyplatí.