Category Archives: Hluk

Protihlukové kryty třetí generace

Také patříte mezi firmy, které řeší problémy s nadměrným hlukem? Potřebujete snížit hluk
určité technologie a nebo provozujete pracoviště s rizikem hluku? Narážíte na časové limity a
přitom musíte dodržovat bezpečnostní přestávky v práci? Přemýšlíte nad tím, jak zlepšit
pracovní prostředí, zvýšit výrobní kapacitu a nebo snížit výrobní náklady na zaměstnance?
Nabízíme vám jednoduché, funkční a také ekonomické řešení – protihlukové kryty s
volitelným útlumem v rozsahu 20 – 40 dB.

Protihlukové kryty vyrábíme na základě vašich požadavků na klíč. Řešení vychází z ověřené
koncepce protihlukových krytů TINAC druhé generace. Protihlukové kryty se upravují pro
potřeby určitého zařízení, a proto je lze začlenit i do většiny výrobních linek. Protihlukové
kryty mohou být fixní i mobilní, otevřené i uzavřené, s chlazením, s odsáváním atd. Hlavní
předností je okamžitý přístup k technologiím a nebo na pracoviště. Můžete si vybrat buď
standardní řešení a nebo si objednat speciální provedení.

Naše výrobky mají odolnou konstrukci, funkční provedení, kvalitní dílenské zpracování a
moderní design. Akustická účinnost se volí v závislosti na požadavcích investora v rozsahu
20 – 40 dB. Snížení hladiny akustického tlaku o 20 dB reprezentuje snížení akustického tlaku
v Pa na jednu desetinu původní hodnoty a snížení hladiny akustického tlaku o 40 dB
reprezentuje snížení akustického tlaku v Pa na jednu setinu původní hodnoty. Tento rozsah
útlumu hluku je plně dostačující pro většinu aplikací.

Protihlukové kryty TINAC používá řada firem. K posledním aplikacím patří i dodávka a
montáž 10 protihlukových krytů pro firmu DENSO AIR SYSTEMS CZECH Liberec.
Požadavky – mobilní kryt, malé rozměry, odolnost do 200 °C, odsávání, vkládání a odebírání
výrobků každé 3 minuty. Hladina akustického tlaku v místě obsluhy před zakrytováním
dosahovala 98 dBA a po zakrytování se snížila na 78 dBA. Takovýto hluk již nepředstavuje
žádný problém nebo riziko poškození zdraví.

Ing. František Tuček
TINAC

5.02.2015

Do této kavárny bych už podruhé nešla

Před časem se naše dcera vrátila z návštěvy města, a ještě ve dveřích říká: „Byla jsem
s kamarádkou v nově otevřené kavárně v jednom obchodním centru. Obsluha se nám
věnovala, káva byla výborná, ale potom přišli i další hosté, a my jsme musely začít mluvit
nahlas, abychom si rozuměly. Po necelé hodině jsme musely odejít, už se to nedalo vydržet.
Ještě teď mě z toho hluku bolí hlava. Do této kavárny bych už podruhé nešla.“ Pak zamířila
do svého pokoje a šla spát, aby si od svého nejnovějšího zážitku odpočinula.

Problémy s provozováním některých kaváren nejsou ani tak spojeny se špatným výběrem
lokality a nebo vysokými cenami. Tyto problémy má na svědomí špatná akustika. V prostoru
bez akustických úprav dochází k jevu, který se v akustice nazývá party efekt a který tak
výstižně popsala i moje dcera. Uvědomte si, že vaše kavárna není určena jen pro dva hosty,
kteří se zde budou cítit dobře a které nebude nikdo rušit. Vaše kavárna musí být určena pro
všechny hosty, kteří se zde budou cítit dobře a které nebude nikdo rušit.

Zákazník nebude dávat své peníze ani za velmi kvalitní kávu, pokud si ji nemůže vychutnat
v klidu příjemného prostředí a nebo při rozhovoru s přáteli. Opravdu neznám nic horšího, než
kavárnu u vchodu do obchodního centra, kde vás v jednom kuse obtěžuje zvuková reklama a
nebo křik pobíhajících dětí. A přitom stačí udělat základní akustické úpravy, které zlepší
celkovou pohltivost prostoru tak, aby nebylo nutné mluvit nahlas a nebo aby nebylo nutné
vynakládat veškeré úsilí k tomu, abychom slyšeli každé druhé až třetí slovo.

Vhodně navržené akustické úpravy vytvářejí příjemné akustické i vizuální prostředí.
K dispozici je celá řada obkladových materiálů k instalaci na strop a stěny interiéru, včetně
koberců a potahů sedacího nábytku. Tyto materiály se dodávají v různých formátech a
provedeních. Vyberte si z bohaté palety barev a vytvořte originální interiér, který nejlépe
vystihuje filosofii vaší obchodní značky. Stejně dobře jako vaši hosté se zde bude cítit i váš
personál, a pak se dostaví i tržby, s kterými jste při otevírání kavárny počítali.

Ing. František Tuček
TINAC

5.7.2014

Když se hluk sníží o 80 %

Nedávno jsme řešili docela zajímavý případ. Provozovatel malého výrobního areálu
požadoval snížit hluk tak, aby splnil hygienický limit hluku na hranici pozemku s obytnou
zástavbou. Hygienický limit hluku byl 50 dB v denní době a 40 dB v noční době. K realizaci
chtěl použít deskový materiál na bázi sádrokartonu, u kterého dodavatel uváděl, že snižuje
hluk o 80 %. Hluk uvnitř výrobní haly byl 100 dB, a tak se domníval, že po realizaci
protihlukových úprav dojde ke snížení hluku na hranici pozemku na 20 dB.

Decibel je fyzikálně bezrozměrná jednotka, která je v akustice definována jako
dvacetinásobek dekadického logaritmu podílu měřené hodnoty akustického tlaku v Pascalech
k prahové hodnotě akustického tlaku v Pascalech. Zavedení jednotky velice úzce souvisí
s našimi poznatky o fyziologii lidského sluchu. Weberův – Fechnerův zákon říká, že lidské
ucho vnímá podněty logaritmicky, což znamená, že velké změny intenzity zvuku (okolní
podněty) způsobí jen malé změny vnímané hlasitosti (naše počitky).

Pokud tedy existuje celá řada důvodů, proč se hodnota akustického tlaku uvádí v decibelech,
tak by se i snížení hluku mělo uvádět v decibelech. Uvádět snížení hluku v procentech je zcela
mimo fyzikální realitu tohoto světa. Řekněme, že autor nabídky není akustik (což je dnes
velice častý případ), a že chtěl jen prodat svoje zboží nebo služby (což vás nemusí zajímat) a
podívejme se na to, co snížení hluku o 80 % znamená v praxi. Jen pro úplnost uvedu, že
hodnota hluku 100 dB odpovídá hodnotě akustického tlaku 2,00 Pa.

Procento jako lineární jednotku můžeme aplikovat pouze na hodnotu akustického tlaku
v Pascalech. Pokud snížíme hodnotu akustického tlaku 2,00 Pa o 80 %, tak získáme hodnotu
akustického tlaku 0,40 Pa. Když obě hodnoty akustického tlaku převedeme opět na decibely,
tak mluvíme o snížení hluku z hodnoty 100 dB na hodnotu 86 dB. Je evidentní, že po použití
deskového materiálu na bázi sádrokartonu se hluk na hranici pozemku sníží jen o 14 dB, což
je v porovnání s požadavky provozovatele opravdu velice malé zlepšení.

Ing. František Tuček
TINAC

5.3.2014

Akustický smog

S nástupem zimního období se již řadu let po sobě opakuje stejná situace. V televizi,
v rozhlase a v novinách se na celostátní, regionální i místní úrovni objevují hlavní zprávy:
Nevětrejte! Ohrožuje vás smog. A pak již následuje popis situace na Ostravsku, Plzeňsku,
Liberecku, v Praze, v Brně atd. a také doporučení, co mají v takové situaci dělat rodiče s
dětmi, nemocní, astmatici a senioři. Většina doporučení říká: Nechoďte ven, vyvarujte se
zvýšené fyzické námahy, odpočívejte a hlavně zavřete okna a nevětrejte.

Zatímco před 20 lety se na smogové situaci podílely hlavně velké energetické a průmyslové
zdroje znečištění, tak dnes ji až na jednotlivé výjimky vytvářejí malé zdroje znečištění, které
se vyskytují prakticky v každé hustě obydlené lokalitě. S ohledem na ceny elektřiny a plynu
se lidé vracejí ke spalování fosilních paliv a vzhledem k cenám nových automobilů se z Česka
stala velmoc s trhem ojetin. A tak se na exponovaných místech noříme do kouře, který
vychází z komínů domů a výfuků automobilů se spalovacími motory.

Automobilová doprava však neznečišťuje jen ovzduší, automobilová doprava nás ohrožuje i
hlukem. Na rozdíl od znečištění ovzduší, které se nejvíce projevuje v inverzním počasí, nás
hluk ohrožuje trvale po celý rok, bez rozdílu, zda je zataženo či slunečné počasí. A nadměrný
hluk zanechává minimálně stejné škody na našem zdraví jako výfukové plyny v ovzduší.
Nadměrný hluk vzniká v důsledku špatného technického stavu automobilů, neodborných
zásahů a oprav a také ztráty trakce při používání opotřebených pneumatik.

Situace se nezlepšuje, situace se naopak zhoršuje. Je nutné otevřít věcnou diskusi o tom, jak
tento problém řešit. Je třeba, aby se i naše média a novináři začali problematikou nadměrného
hluku z automobilové dopravy zabývat. A pokud to situace vyžaduje, aby se objevily i hlavní
zprávy: Nevycházejte! Ohrožuje vás hluk. Potřebujeme připravit projekty na otočení
nežádoucího trendu. Čím dříve se začneme otázkou nadměrného hluku z automobilové
dopravy zabývat, tím dříve nalezneme jednodušší a také levnější řešení.

Ing. František Tuček
TINAC

5.1.2014

Co je to hluk

Snad i proto, že akustika je jedním z nejstarších fyzikálních oborů na světě, první zmínky o
akustice se objevují v souvislosti se zkoumáním řeckého filosofa a vědce Pythagora ze Sámu
z období let asi 570 – 500 př. n. l., je pro mnoho lidí obtížné se v tomto rozsáhlém oboru
orientovat. Velká část lidí se domnívá, že akustika se zabývá jen zvukem a za zvuk považuje
řeč, zpěv a hudbu. Většinu z nich pak překvapí, že akustika se dlouhodobě zabývá i hlukem,
ale hlavně, že hluk není v podstatě nic jiného, než jen určitá specifická forma zvuku.

Definice hluku říká, že hluk je jakýkoli zvuk, který nás ruší a obtěžuje a nebo má škodlivý
účinek na naše zdraví. Hodnotitelem toho, co je hluk, je sám člověk a jeho fyziologická
reakce na určitý podnět. Z hlediska účinků není ani rozhodující, zda se jedná o zvuk povahy
hudební nebo nehudební, ale o to, jak určitý zvuk daný člověk vnímá. Jinými slovy, zda
k danému podnětu zaujme tolerantní nebo kritický postoj. Známé jsou příklady z oblasti
hudby, kdy jeden člověk je z určité hudby nadšený a druhý ji odmítá poslouchat.

Hudební zvuky, které mají pravidelný periodický průběh, označujeme jako tóny. Nehudební
zvuky, u kterých se současně vyskytuje jak periodická, tak neperiodická složka, označujeme
jako hluk. Typickými příklady hluku jsou různé údery, rachot, skřípot, syčení, pískot apod.
S vysokou mírou pravděpodobnosti můžeme říci, že za hluk budeme častěji považovat zvuk
intenzivní, přerušovaný, s tónovými složkami, rázy a impulsy než hluk tichý a ustálený, ale
jak již bylo řečeno, nejvíce záleží na individuální dispozici každého jednotlivce.

Akustika se tedy zabývá i měřením, výpočty a hodnocením hluku. Škodlivé účinky hluku na
naše zdraví posuzují odborní lékaři a hygienici. Škodlivý účinek hluku má mnoho forem.
Může to být podrážděnost, nepříjemné pocity, bolesti hlavy, zvýšená únava, nespavost a nebo
závažné příznaky typu zvýšení krevního tlaku a srdeční tepové frekvence. Při dlouhodobé
expozici nám hrozí zvýšené riziko infarktu myokardu či nevratná ztráta sluchu. Hluk je nutné
sledovat a monitorovat, lepší je informovanost a prevence než řešení následků.

Ing. František Tuček
TINAC

5.8.2013

Hygienické limity hluku

Hluk je nebezpečný rizikový faktor, který nás obklopuje doslova celý život. Každý den jsou
miliony lidí v Evropě vystaveni hluku dopravy, hluku na pracovištích, hluku v obchodních
centrech, hluku různých zařízení a také hluku ostatních lidí. Riziko hluku je tím vyšší, čím je
vyšší počet lidí a technologií koncentrovaných do stále menšího prostoru velkých měst a obcí.
Abychom mohli s tímto rizikem pracovat, je nutné pochopit nejenom příčiny a důsledky
působení hluku na člověka, ale také stanovit přípustné limity hluku.

Škodlivý účinek hluku je dán především intenzitou a dobou trvání hluku. Škodlivé účinky
hluku se projevují jako nepříjemné pocity, zvýšená únava, bolesti hlavy, nespavost a nebo
závažné příznaky typu zvýšení krevního tlaku a srdeční tepové frekvence. Při dlouhodobé
expozici hrozí zvýšené riziko infarktu myokardu. Při opakovaném působení hluku o vysoké
intenzitě dochází ke krátkodobému a po určité době i trvalému zvýšení prahu slyšení.
S vyšším věkem se začíná ve stále větší míře projevovat ztráta sluchu.

Přípustné limity hluku, resp. přípustné hygienické limity hluku, jsou ve vyspělých zemích
zavedeny formou závazných právních předpisů. V České republice se jedná o Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jedná se o limity
hluku na pracovištích, v chráněných vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních
prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru. Základním indikátorem pro posuzování
přípustné hranice hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.

Na pracovištích, kde se vykonává práce fyzické povahy, je nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku A 85 dB. Ve venkovním prostoru v okolí dálnic a silnic I. a II. třídy
je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 60 dB v denní době a 50 dB
v noční době. V obytných místnostech, kde hluk proniká vzduchem zvenčí a neobsahuje
tónové složky a nemá výrazně informační charakter, je nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku A 40 dB v denní době a 30 dB v noční době.

Ing. František Tuček
TINAC

5.12.2013

Měření a nebo výpočty hluku

V posledním období se zejména mezi malými investory stále častěji vyskytují požadavky
na měření hluku. Ve většině případů to je v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného domu
v blízkosti silnice I. a II. třídy, v ochranném pásmu dráhy a nebo dokonce přímo na hranici
výrobních zón a areálů. Ponechme stranou otázku, do jaké míry je takovýto výběr pozemků
pro stavbu rodinného domu výhodný či nikoliv, a zabývejme se jen tím, co by měl každý
investor udělat, aby i z této situace vytěžil pokud možno co největší užitek.

Měření hluku není v podstatě nic jiného než hodnocení jedné konkrétní situace. Měření hluku
popisuje jen určitý stav hlučnosti na určitém místě a v určité době, a proto výsledky měření
hluku mají jen omezenou vypovídací schopnost. V případě stavby rodinného domu jsou
důležité dvě věci – výběr pozemku a kolaudace stavby. Investor provede měření hluku a získá
hodnoty hluku v denní a noční době. Výsledky potom porovná s hygienickými limity hluku a
zjistí, zda limity hluku splnil nebo nesplnil – nic více a nic méně.

Je možné tyto výsledky použít i k vyprojektování lepší stavby? To bohužel možné není.
Projektovat dům podle jedné konkrétní situace nestačí. Stavba rodinného domu by měla být
navržena s ohledem na územní plán a požadavky investora s výhledem na 10 – 20 let dopředu.
A tady už je třeba začít pracovat s výpočty hluku. V opačném případě můžete zjistit, že po
dokončení stavby už původní situace neplatí, že navržená protihluková opatření nemají
odpovídající účinek a že na dodatečné úpravy vám chybí čas i peníze.

Díky stále širšímu využití počítačů a nasazení nových postupů je možné vypočítat hluk
z automobilové i železniční dopravy, z výrobních hal a technologií, z chladicích systémů,
z tepelných čerpadel apod. Paralelně s tím je možné vypočítat i odpovídající neprůzvučnost
obvodových stěn, střechy i vnitřních konstrukcí. Výpočty hluku mají jednu velkou výhodu, a
to, že pracujete s budoucností a s více variantami řešení, ze kterých si nakonec vyberete tu
nejlepší. V tomto směru nelze výpočty hluku ničím jiným nahradit.

Ing. František Tuček
TINAC

5.4.2013

Kupujeme tepelné čerpadlo

Při nákupu nového tepelného čerpadla doporučuji, a to již od začátku úvah, řešit nejenom
topný výkon a náklady na pořízení tepelného čerpadla, ale i místo instalace. Pro zákazníky je
totiž stejně důležitým parametrem i hlučnost venkovní jednotky, která se ve většině případů
udává v decibelech ve vzdálenosti 1 m. V každém případě se vyplatí oslovit několik výrobců
nebo dodavatelů s požadavkem na nákup tepelného čerpadla s určitým topným výkonem a
získat od nich technická data a ekonomickou rozvahu.

Na začátku si vyberte výrobce, který při stejném topném výkonu nabízí i nejnižší hlučnost, a
potom budeme hledat vhodné místo k instalaci venkovní jednotky. Základní otázkou je, kolik
budete potřebovat místa, aby vaše tepelné čerpadlo nerušilo vás nebo sousedy. Pro ilustraci
použijeme dvě různě velké venkovní jednotky tepelných čerpadel od jednoho renomovaného
výrobce. Malá venkovní jednotka s topným výkonem 6,5 kW má hlučnost 44 dBA a velká
venkovní jednotka s topným výkonem 47 kW má hlučnost 58 dBA.

Rozměry malé venkovní jednotky tepelného čerpadla (š/v/h) jsou 850/700/350 mm.
Akustický výkon této jednotky je 58 dBA. Denní hygienický limit hluku splníte prakticky
na jakémkoli místě a ke splnění nočního hygienického limitu hluku stačí venkovní jednotku
umístit 3 m od sousedova pozemku. Takové prostorové požadavky lze zvládnout naprosto
všude. Všimněte si, že v rámci akustických výpočtů používáme akustický výkon. Čím je
akustický výkon menší, tím je menší i dosah zdroje hluku.

Rozměry velké venkovní jednotky tepelného čerpadla (š/v/h) jsou 1400/1650/820 mm.
Akustický výkon této jednotky je 74 dBA. Ke splnění denního hygienického limitu hluku
je nutné venkovní jednotku umístit 7 m od sousedova pozemku a ke splnění nočního
hygienického limitu hluku musíte venkovní jednotku umístit dokonce 21 m od sousedova
pozemku. U malých pozemků může nastat určitá komplikace, kdy bude nutné zvolit jiné
řešení a nebo počítat se stavbou protihlukové clony.

Ing. František Tuček
TINAC

6.9.2012