články

Příspěvky vám každý měsíc přináší odborné články a komentáře. Obsah článků je vybírán
s ohledem na aktuální téma a události. Články jsou rozděleny do čtyř kategorií – akustika,
zvuk, hluk a ostatní. Nejnovější články naleznete na titulní straně webu. Starší články si
můžete číst podle data vydání a nebo podle kategorie v archivu. Ke každému článku pak
můžete připojit komentář.