Clony a kryty

Výrobní stroje a zařízení se dodávají buď v provedení s protihlukovou úpravou a nebo
v provedení bez protihlukové úpravy. Rozdíl mezi první a druhou variantou bývá 20 – 40 dB.
Útlum 20 dB reprezentuje snížení hluku na jednu desetinu původní hodnoty a útlum 40 dB
znamená snížení hluku na jednu setinu původní hodnoty.

Při návrhu protihlukových opatření musíte znát nejenom intenzitu a 1/1oktávové nebo
1/3oktávové frekvenční spektrum hluku, ale i fyzikální vlastnosti materiálů a konstrukcí.
Obecně platí, že nejmenší útlum hluku mají materiály na frekvencích pod 100 Hz a nejvyšší
útlum hluku mají materiály na frekvencích nad 1000 Hz.

V případě protihlukového krytu je třeba kromě akustických vlastností vyřešit i funkční
požadavky na chlazení, větrání, teplotní odolnost, mobilitu a přístup k výrobnímu zařízení. V
případě protihlukové clony je nutné navrhnout účinnou výšku, šířku a tloušťku protihlukové
clony s ohledem na její vzdálenosti od zdroje hluku.

Naše zkušenosti s eliminací hluku v průmyslu uplatňujeme i v návrzích individuálních
protihlukových opatření. Uvedené řešení nachází uplatnění především tam, kde se používá
speciální výrobní zařízení. Díky vlastní výrobě a montáži můžeme nabídnout i to nejlepší
řešení na trhu, které je v daném okamžiku k dispozici.