Emoce

Zvuky v našem okolí nás ovlivňují, a to i přesto, že si to častokrát ani neuvědomujeme.
Ovlivňují to, jak se cítíme fyzicky i psychicky, ovlivňují naši náladu a dokonce ovlivňují i náš
způsob chování. Tiché a klidné prostředí navozuje pocity bezpečí a klidu a naopak hlučné a
agresivní prostředí navozuje pocity strachu, nejistoty a ohrožení.

Emoce strach, hněv, radost, smutek, vztek, nadšení, překvapení či znechucení jsou naše
reakce na určité události a situace podle našeho subjektivního stavu a vztahu k hodnocené
situaci. Jedná se o psychické procesy, které jsou doprovázeny subjektivními pocity libosti a
nelibosti, fyziologickými změnami a motorickými projevy.

Emoce jsou bezprostřední, spouštějí se samovolně a vztahují se ke konkrétnímu prožitku.
Jsou důležité v každém věku, ale největší význam mají u dětí. Malé děti si svůj emoční svět
teprve vytvářejí, a proto je důležité, aby vyrůstaly v klidném a harmonickém prostředí, a to
nejenom v rodině, ale i ve škole a v rámci zájmových aktivit.

Samotné emoce vám nabídnout neumíme, máme však jeden zaručený a léty prověřený tip.
Nejkvalitnější akustika je zdarma a takříkajíc na dosah ruky, je to příroda. V přírodě se cítíme
nejlépe a v přírodě také nejlépe relaxujeme. Není opravdu nic lepšího, než na konci rušného
pracovního týdne vyrazit sami a nebo s rodinou do přírody.