Hluk

Každý den jsou miliony lidí po celém světě vystaveni hluku dopravy, hluku na pracovištích,
hluku v obchodních centrech, hluku různých zařízení a také hluku ostatních lidí. Riziko hluku
je tím vyšší, čím je vyšší počet lidí koncentrovaných do stále menšího prostoru zejména
velkých měst a obcí. Trend zvyšování hluku má dlouhodobě vzestupný charakter.

Za hluk nejčastěji označujeme nehudební zvuk, u kterého se současně vyskytuje jak
periodická, tak i neperiodická složka. Typickými příklady hluku jsou různé údery, rachocení,
syčení, skřípání, kvílení, vrtání, broušení atd. Za hluk častěji považujeme zvuk intenzivní,
přerušovaný, s tónovými složkami, rázy a impulsy než hluk tichý a ustálený.

Hluk je velice nebezpečný rizikový faktor. O škodlivosti hluku bylo již publikováno mnoho
odborných studií a článků od renomovaných autorů, které detailně popisují působení hluku na
psychiku a zdraví lidí. S hlukem se setkáváme stále častěji, a proto je nezbytně nutné s ním
začít aktivně pracovat. Čím dříve začnete, tím dříve se dostaví i výsledky.

Abyste byli úspěšní, jsou v této části uvedeny typické aspekty, ke kterým je nutné přihlédnout
při řešení základních požadavků souvisejících s lokalizací, měřením, popisem a eliminací
zdrojů hluku. Pro úplnost jsou doplněny informace o legislativě, hodnocení expozice hlukem
a nejčastěji používaných přístupech k ochraně a prevenci.