Hudba

Hudba je kulturní fenomén, který prochází napříč lidskou populací bez ohledu na věk,
vzdělání, kulturu, náboženství i zemi původu. Je v podstatě jedno, zda jsme příznivci klasické
hudby, jazzu, rocku, folku či jiných žánrů, pokaždé při poslechu svých oblíbených interpretů a
skladeb prožíváme neopakovatelné zážitky, pocity uspokojení a emoce.

V hudební praxi se využívá tónový rozsah s frekvencemi 16 – 16 000 Hz. Nejnižší oktáva
-3 (C2) má střední frekvencí 15,625 Hz a nejvyšší oktáva 7 (c7) má střední frekvenci 16 000
Hz. Dynamika zvuku, respektive hladina intenzity zvuku, se pohybuje od úrovně ppp
(pianissimo), až po úroveň fff (fortissimo), tedy v rozsahu 40 – 100 dB.

Základní tón je první harmonický tón. Vyšší harmonické tóny neznějí vždy všechny
společně. Podle typu hudebního nástroje mohou znít jen liché nebo sudé tóny. Barva zvuku
(timbre) je vlastnost, která určitý hlas nebo určitý hudební nástroj odlišuje od ostatních.
Používáme subjektivní popis – „bohatý“, „sytý“, „nevýrazný“, „fádní“ apod.

V hudbě lze efektivně využít průměrně rozsah jeden a půl až dvě, případně dvě a půl oktávy,
ale u zpěvních mužských a ženských hlasů je frekvenční rozsah podstatně větší. Mužské
hlasy, jako je bas, baryton, tenor, pokrývají frekvenční rozsah cca 74 – 523 Hz a ženské hlasy,
jako je alt, mezzosoprán, soprán, pokrývají frekvenční rozsah cca 165 – 1397 Hz.