Konzultace

Současný prostor tištěných, zvukových a obrazových médií je zaplněn reklamou, která nám
na každém kroku a při každé příležitosti nabízí obrovské množství výrobků a služeb. Reklama
musí zaujmout co nejširší okruh lidí, reklama musí být pozitivní, reklama musí ukázat dané
výrobky a služby v nejlepším světle, reklama musí prodávat.

Obor akustiky se nijak neliší od ostatních oborů na trhu, a proto se i zde můžeme setkat
s kvalitními výrobky a službami od renomovaných dodavatelů, ale i s výrobky a službami,
které mají s akustikou společný jen název. Důležité je vědět, jak tyto dva světy od sebe
oddělit. Konzultace vám mohou ušetřit mnoho času i prostředků.

V akustice však nejde jen o nákup materiálů, ale především o kompletní řešení. Řešení je
nutné optimalizovat s ohledem na charakter a formu zvuku, jako je poslech, mluvené slovo,
hudba, zpěv a nebo hluk, ale i s ohledem na intenzitu a frekvenční charakteristiku zvuku
minimálně v rozsahu základních frekvencí od 100 Hz do 4000 Hz..

Máme co nabídnout. Preferujeme individuální přístup, sledujeme technické novinky,
zúčastňujeme se odborných výstav, jednáme s výrobci a dodavateli akustických materiálů,
komponent a dílů. Ale především pracujeme s akustikou každý den. S našimi projekty se
můžete setkat na mnoha místech v České republice i v zahraničí.