Města a obce


Referenční projekty pro města a obce v České republice jsou uvedeny podle názvů zakázek:

· Studie k výstavbě obytného areálu, Město Slaný
· Studie k návrhu změny územního plánu hl. města Prahy, Městská část Praha – Újezd
· Studie k instalaci anaerobní digesce, skládka Orlík 4, Technické služby Děčín
· Studie k výstavbě chráněného bydlení, Liberec – Zelené údolí
· Návrh akustických úprav smuteční síně, Jablonec nad Nisou
· Návrh akustických úprav, multifunkční objekt, Břehy u Přelouče
· Návrh akustických úprav pro dostavbu Základní školy Čelákovice
· Návrh akustických úprav, multifunkční sál, Obecní dům Velké Poříčí
· Studie k výstavbě domu s pečovatelskou službou, Husova ulice, Liberec
· Návrh akustických úprav velkého sálu a přísálí, Sokolovna Červený Kostelec
· Studie k instalaci diesel generátoru, sklad IZS, Město Hrádek nad Nisou
· Návrh akustických úprav, digitalizace kina, Městské kino Chrastava
· Návrh akustických úprav učeben, Gymnázium a SOŠ Jilemnice
· Návrh akustických úprav tanečního sálu, Základní umělecká škola Náchod
· Návrh akustických úprav tělocvičny, Základní škola Smržovka
· Atd.