Nabídka

Řešení akustických úkolů vyžaduje velmi specifické znalosti, ať už se to týká vzniku zvuku,
šíření a pohlcování zvuku v prostoru, fyzikálních vlastností materiálů a nebo působení zvuku
na člověka, a proto se při řešení svých požadavků obraťte na akustiky, kteří mají odborné
znalosti a zkušenosti a také odpovídající technické vybavení.

Akustika je obor, který se zabývá i hlukem. V této souvislosti je nutné říci, že hluk není
v podstatě nic jiného, než určitá specifická forma zvuku. Hluk je jakýkoli zvuk, který nás ruší,
obtěžuje a nebo má škodlivý účinek na naše zdraví. Hluk je rizikový faktor, který je nutné
monitorovat, lepší je včasná prevence než opožděné řešení následků.

Nabízíme funkční pojetí akustiky, které se zabývá souvislostmi a vztahy mezi příčinami a
následky. Je totiž zřejmé, že akustické úpravy interiéru není možné navrhovat bez podrobných
znalostí charakteristiky hudby a fyziologie lidského sluchu a nebo, že hluk není možné
snižovat bez podrobných znalostí šíření a pohlcování hluku v prostoru.

Můžete si vybrat z široké nabídky služeb, které pokrývají poměrně rozsáhlou oblast investiční
akustiky. K získání základního přehledu o investiční akustice využijte konzultace. K vyřešení
stavebních a průmyslových projektů se zaměřte na akustická měření a akustické studie a k
odstranění nadlimitního hluku zvolte výrobu a montáž krytů.