Poslech

Člověk ze svého okolí přijímá 50 % všech informací sluchem. Sluch nám umožňuje
komunikovat s rodinou a přáteli, sluch nám umožňuje poznávat a vzdělávat se, sluch nám
umožňuje sdílet emoce a pocity. Prostřednictvím zvuků si udržujeme důležité sociální
vztahy. Díky zvuku se dokážeme orientovat v prostoru i v čase.

Sluchové pole člověka ve věku 18-20 let se nachází v pásmu frekvencí 16 – 20 000 Hz. S
přibývajícím věkem se horní mez snižuje až na 5 000 – 10 000 Hz. Nejslabší zvuk, který
slyšíme, má hladinu 1 dB a nejsilnější zvuk, který slyšíme, má hladinu 140 dB. Zvuky nad
hranicí 100 dB však již představují vysoké riziko poškození zdraví.

Fyziologický nedostatek lidského sluchu spočívá v tom, že dva jednoduché tóny, které mají
stejnou intenzitu, ale různé frekvence, slyšíme s různou hlasitostí. Pro porovnání dvou zvuků
s různou hlasitostí můžeme použít jen veličinu hlasitost zvuku udávanou v sonech, kterou
stanovil Fletcher na základě mnoha experimentálních měření.

Poslouchání je schopnost selektivně se zaměřit na důležité sluchové informace, pamatovat si
je, dokázat na ně reagovat, a přitom odfiltrovat všechny ostatní nadbytečné zvuky. Je nutné si
uvědomit, že poslouchání je velice důležitou součástí našeho života, protože rozhoduje o
kvalitě a množství informací, které přijímáme ze svého okolí.