Prevence

Sluch považujeme za tak samozřejmou součást našich životů, že si to častokrát uvědomíme až
v okamžiku, kdy se dostaví první zdravotní komplikace. A přitom by stačilo, kdybychom měli
ve správný čas správné informace o dlouhodobém působení hluku a mohli tak předejít
pozdějším nepříjemnostem a zdravotním obtížím.

Nejúčinnějším prostředkem k ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku je prevence.
Každý člověk by měl mít, kdykoliv během svého života, možnost získat odborné informace o
vývoji v oblasti hluku a vibrací a způsobech ochrany zdraví. V této oblasti musí být aktivní
učitelé, lékaři, neziskové organizace a instituce.

Mnoho lidí podléhá uspokojení, že žijeme ve vyspělé společnosti, že používáme jen ty
nejlepší materiály, postupy a technologie a že máme k dispozici dokonalou zdravotní péči. Z
tohoto způsobu uvažování pramení tendence podceňovat příčiny a bagatelizovat následky.
Měli bychom být více obezřetní a více přemýšlet.

Zatím se o tom příliš nemluví, ale poslední nálezy lékařů u nás i v zahraničí ukazují, že
významně stoupá počet mladých lidí s poškozením sluchu. Důvodem je každodenní hlasitý
poslech hudby na mobilních zařízeních se sluchátky v uších. Vývoj se nezastaví a s novými
módními trendy mohou přicházet i nová rizika.