Řeč

Mluvené slovo je hlavním pracovním nástrojem celé řady profesí. K nejvíce vytíženým patří
dispečeři letového provozu, operátoři v systému integrované záchranné služby, učitelé na
všech typech škol, telefonisté v telefonních centrech atd. Do poněkud jiné kategorie patří
moderátoři v rozhlasových a televizních studiích a také herci v divadlech.

Náš hlas se v průběhu života postupně mění. Hlas novorozence má základní frekvenci
440 Hz. V průběhu dospívání výška hlasu klesá a frekvenční rozsah se zvětšuje. U mužů se
základní frekvenční rozsah pohybuje od 100 Hz do 160 – 200 Hz a u žen od 220 Hz do 360 –
400 Hz. Celkový rozsah neškoleného hlasu je přibližně jeden a půl oktávy.

Hladina intenzity zvuku lidského hlasu dosahuje při velmi tichém hovoru 20 – 30 dB, při
běžném hovoru 50 – 60 dB a při křiku dokonce 80 – 90 dB. Srozumitelnost mluveného slova
je obecně limitována dispozicemi řečníka a hlukem pozadí. Kvalitní komunikace může
probíhat jen tehdy, když je hladina hluku pozadí alespoň o 10 dB nižší.

Nároky na lidský hlas a srozumitelnost mluveného slova velmi rychle stoupají s velikostí
prostoru. Přirozeným hlasem můžeme mluvit v malém prostoru, jako je kancelář nebo školní
učebna. Ve velkém prostoru konferenčního sálu či posluchárny je nutné používat kvalitní
kondenzátorové nebo dynamické mikrofony a bezdrátový přenos zvuku.