Technologie

Průmyslové stavby jsou vybaveny řadou technologií, které se používají při zpracování
surovin, při výrobě polotovarů a výrobků a nebo při výměně vzduchu a udržování vnitřní
teploty a vlhkosti vzduchu. Nejtěžší je spojit požadavky na technologické procesy
a požadavky na pracovní prostředí dělníků a techniků ve výrobě.

Při výběru technologií je nutné hodnotit funkční parametry a hlučnost zařízení. Hlučnost
zařízení je velmi důležitým znakem kvality technologie. Platí, že čím je hlučnost zařízení
nižší, tím je i vyšší kvalita technologie a naopak. Nízká hlučnost je typickým znakem
vyspělosti technologie, resp. lepší konstrukce a delší životnosti zařízení.

Méně hlučnou technologii lze umístit prakticky kamkoli. Pokud koupíte zařízení A, u kterého
bude deklarována hlučnost o 3 dB nižší než u zařízení B, můžete při stejném hygienickém
limitu hluku instalovat dvě zařízení A vedle sebe. Pokud bude tento rozdíl 10 dB, můžete při
stejném hygienickém limitu hluku instalovat deset zařízení A vedle sebe.

Zařízení na přípravu a filtraci technologického vzduchu a nebo zařízení na výměnu vzduchu a
udržování vnitřní teploty a vlhkosti vzduchu se nejčastěji instalují na střechu průmyslových
staveb. V menší míře se instalují na fasádu a na volné ploše u objektu. Vždy je však důležité
zvolit místo instalace tak, aby hluk těchto zařízení neobtěžoval okolí.