Veřejný sektor

Veřejný sektor využívá velké množství budov, které jsou určeny pro správní, školské a
zdravotnické účely. Ve správních budovách probíhá celá řada jednání a setkávání se s občany
měst a obcí. Na školách všech úrovní probíhá výuka a vzdělávání zejména mladých lidí a ve
zdravotnických zařízeních jsou hospitalizováni a léčeni pacienti.

Pro všechny tyto činnosti je důležitá každodenní komunikace, která se skládá z předávání a
přijímání velkého množství důležitých informací. Lze sice říci, že určitá část komunikace již
probíhá v elektronické podobě prostřednictvím informačních technologií, ale hlavní roli hrají
a i nadále budou hrát osobní vazby a kontakty mezi konkrétními lidmi.

Kvalita komunikace nezávisí jen na osobních předpokladech lidí, ale i na akustické kvalitě
prostoru, ve kterém komunikace probíhá. Akusticky upravený prostor klade minimální nároky
na mluvčí i posluchače, což usnadňuje komunikaci především dětem, ale i lidem se sníženou
vyjadřovací schopností nebo handicapem, introvertům a autistům.

V prostoru s dobrou srozumitelností mluveného slova se dosahuje i výrazně lepších
pracovních výsledků s menším počtem chyb. Lidé se v přátelské atmosféře cítí lépe a mají i
více klidu na přemýšlení a formulaci svých odpovědí. Takové prostředí ocení opravdu každý,
především pak nemocní, senioři a nebo lidé s poškozením sluchu.