Vize

Na začátku každé cesty musí být odhodlání, nápady a vize. Ale jen odhodlání, nápady a vize
samy o sobě nestačí, pokud nejsou podpořeny odpovídajícím úsilím, vytrvalostí a každodenní
prací v oboru. Na začátku naší cesty byla vize vytvářet kvalitní akustiku. Postupem doby se
tato vize stala skutečností a kvalitní akustika naším posláním.

Akustika je rozsáhlý obor, který se zabývá vznikem a informačním obsahem zvuku,
záznamem a reprodukcí zvuku, šířením a pohlcováním zvuku v prostoru, vnímáním zvuku aj.
Bylo prokázáno, že zvuk má na existenci člověka velmi zásadní vliv, ať už se to týká jeho
orientace v prostoru a čase, způsobu chování, emocí a zdraví.

Akustika se dělí na disciplíny, jako je akustika fyzikální, akustika fyziologická, akustika
hudební, akustika psychologická, akustika stavební, akustika hluku, elektroakustika atd. K
hlubšímu pochopení akustiky, a tím i k vytvoření kvalitních návrhů a realizací, je nezbytně
nutná dobrá znalost více disciplín akustiky dohromady.

Naše služby jsou určeny investorům, firmám, městům a obcím, architektům, projektantům i
jednotlivcům. Nabízíme konzultace, měření a analýzu zvuku a celou řadu studií, projektů a
realizací, které řeší akustiku interiérů a exteriérů obytných, sportovních a veřejných staveb,
průmyslu, pracovišť, technologií, strojů a zařízení.