Výroba

Individuální výroba protihlukových krytů nachází uplatnění tam, kde se používají speciální
výrobní zařízení, a nebo tam, kde jsou výrobcem, dodavatelem a nebo uživatelem výrobního
zařízení požadovány přesně definované funkční vlastnosti protihlukového krytu a parametry
útlumu hluku. Naše protihlukové kryty mají útlum od 20 do 40 dB.

Provedení protihlukového krytu se odvíjí od požadavků na chlazení, větrání, teplotní
odolnost, mobilitu, přístup k výrobnímu zařízení atd. Kryty vyrábíme v provedení od zcela
uzavřeného krytu čerpadel, až po otvíratelný kryt pracovního prostoru s bezpečnostním
polykarbonátem, případně kryt se speciálním větracím labyrintem.

Stejným způsobem postupujeme při výrobě protihlukové clony. Rozhodující je tloušťka,
výška a délka protihlukové clony s ohledem na její vzdálenost od zdroje hluku. Ke stavbě
používáme ručně skládané nebo sériově vyráběné akustické panely. Nosná konstrukce
protihlukové clony musí být mechanicky odolná, pevná a stabilní.

Zajišťujeme kompletní zákaznický servis od prohlídky místa, přes výrobní dokumentaci,
nákup materiálů, dodávku a montáž výrobku, až po závěrečné měření akustických parametrů.
Nabízíme profesionální přístup podložený odbornými předpoklady a zkušenostmi.
Garantujeme funkční parametry, akustickou kvalitu a životnost.