Využití

Akustika nám může nabídnout opravdu širokou škálu aplikací. Kvalitní akustika ve školách
vytváří dobré podmínky pro komunikaci mezi žáky a učiteli. Kvalitní akustika na pracovištích
přispívá k vyšší produktivitě práce a menšímu počtu chyb. Kvalitní akustika ve městech
snižuje stres a napětí. V prostoru s kvalitní akustikou se cítíme o hodně lépe.

Investovat do kvalitní akustiky se určitě vyplatí. Cena investice se odvíjí od složitosti
problému, způsobu řešení, výběru a zpracování materiálů a rozsahu zakázky. Doba se mění,
ale principy úspěchu zůstávají stejné. Rozhodující jsou tvůrčí nápady a schopnost najít řešení
i tam, kde ho jiní nevidí. Spokojenost a důvěra zákazníků je pro nás závazkem.

Naše firma se specializuje na dvě základní oblasti akustiky. První oblastí je zajištění
kvalitního přenosu a poslechu řeči, hudby a nebo obou těchto přirozených zvukových signálů
v uzavřených prostorech.. Druhou oblastí jsou měření a analýzy hluku, průmyslové aplikace,
snižování hluku strojů a zařízení a snižování hluku na pracovištích.

Můžeme vám nabídnout bohaté zkušenosti a mnoho originálních řešení z oblasti bytové
výstavby, komerčních prostor, kulturních prostor, veřejného sektoru a průmyslu, které splňují
představy a požadavky mnoha zákazníků z České republiky i zahraničí. Podívejte se na
základní náměty a doporučení, které můžete využít i ve svých projektech.