Zvuk

Akustika je samostatný obor, který pracuje se zvukem. V podstatě se jedná o mechanické
vlnění, které se šíří v kapalinách, plynech, ve vzduchu i v pevných látkách. Například rychlost
zvuku ve sladké vodě je 1450 m/s, rychlost zvuku ve vzduchu je 343 m/s, rychlost zvuku
v betonu je 1700 m/s a rychlost zvuku ve skle je 5200 m/s.

V akustice se nejčastěji setkáváme s šířením zvuku ve vzduchu. Podle toho, zda se jedná o
volný prostor parku a nebo uzavřený prostor kina, mluvíme o šíření zvuku ve volném a nebo
difuzním akustickém poli. V prvním případě se akustická energie šíří ve směru od zdroje
zvuku a ve druhém se opakovaně odráží od podlahy stěn a stropu.

Zvuk může mít celou řadu forem a podob. Člověku nejbližší je forma přirozených zvuků,
s kterými se setkává v přírodě. Důležitá je i forma mluveného slova a nebo forma zpěvu a
hudby. S vývojem civilizace je stále častější i forma hluku. Každá z těchto forem vyžaduje
konkrétní specifické znalosti a odlišný postup při řešení situace.

Pro snadnější pochopení požadavků a pro lepší orientaci v oboru akustiky zde v krátkosti
uvádíme i základní charakteristiky lidského hlasu a hudby a fyziologické charakteristiky
lidského sluchu. Pro úplnost jsou doplněny informace o záznamu a reprodukci zvuku a také o
působení zvuku na naše bezprostřední chování, emoce a zdraví.